ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ความเป็นมงคล ประโยชน์ สรรพคุณ และการปลูกว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันทร์แดง (King of Hearts) เป็นไม้มงคล และไม้ประดับใบที่นิยมปลูกชนิดหนึ่ง โดยเชื่อว่าเป็นว่านประเภทเมตตามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ ผู้ใดปลูกมักมีคนนิยมชมชอบ ผู้คนรักใคร่ เงินทองไหลมาเทมา การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง

ลักษณะเด่นที่เรียกว่า ว่านเสน่ห์จันทร์แดง เนื่องจาก ความโดดเด่นของก้านใบ และก้านดอกมีสีแดงเลือดหมู ซึ่งต่างกับว่านเสน่ห์จันทร์ขาว และจันทร์เขียวที่มีสีแตกต่างกันตามสีของชื่อ

• วงศ์ : Araceae
• ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena Wallisii
• ชื่อสามัญ : King of Hearts
• ชื่อท้องถิ่น :
ภาคกลาง และทั่วไป
– เสน่ห์จันทร์แดง
– ว่านเสน่ห์จันทร์แดง
จำนวนโครโมโซม : 2n = 40 (เหมือนกับว่านเสน่ห์จันทร์แดง และจันทร์เขียว)
ที่มา : [1], [3]

ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย [1]
เสน่ห์จันทร์แดง เป็นพืชท้องถิ่นในเขตร้อนชื้นของเอเซีย และอเมริกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ [1]
ราก และต้นเสน่ห์จันทร์แดง
ต้นเสน่ห์จันทร์แดง มีลำต้นแท้จริงอยู่ใต้ดินหรืออาจโผล่ให้เห็นเหนือดินก็ได้ เรียกส่วนนี้ว่า หัว หัวมีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร เปลือกหัวมีสีน้ำตาลอมดำ เนื้อหัวด้านในมีสีขาว มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ส่วนปลายของหัวจะเป็นส่วนที่ก้านใบแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดิน เรียกส่วนนี้ว่า ลำต้นเทียมโดยส่วนลำต้นเทียมจะมีความสูงประมาณ 45 – 60 เซนติเมตร

ส่วนรากเสน่ห์จันทร์แดงจะไม่มีรากแก้ว แต่จะประกอบด้วยเฉพาะรากแขนงอย่างเดียว ตัวรากแขนงมีลักษณะกลม สีน้ำตาล ขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยตัวรากจะแตกออกจากหัวเป็นกระจุกจำนวนมาก

ใบเสน่ห์จันทร์แดง
ใบเสน่ห์จันทร์แดง ออกเป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณปลายหัวเยื้องสลับตรงข้ามกันเป็นชั้นๆ ประกอบด้วยก้านใบที่มีลักษณะกลมยาว ยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร โคนใบใหญ่ แล้วค่อยเรียวยาวมาที่ปลายก้าน ก้านใบแก่มีสีเขียวอมน้ำตาล ก้านใบอ่อนมีสีเลือดหมู ถัดมาส่วนปลายก้านใบจะเป็นแผ่นใบ

แผ่นใบมีรูปหัวใจขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน หลังใบอาจมีสีแดงเลือดหมู กว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร โคนใบเว้าลึกเชื่อมกับปลายก้านใบเป็นรูปหัวใจ กลางใบใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนเป็นร่องตามความยาวของแนวเส้นใบ ส่วนแผ่นใบด้านล่างมองเห็นเป็นสันของเส้นกลางใบ และเส้นแขนงใบอย่างชัดเจน

ดอกเสน่ห์จันทร์แดง
ดอกเสน่ห์จันทร์แดง แทงช่อออกตรงจุดกลางต้น ก้านช่อดอกมีสีแดงเลือดหมู ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ปลายก้านช่อดอกเป็นตัวดอกที่มีกาบดอกหุ้ม ตัวดอก มีลักษณะเป็นช่อทรงกระบอกสีขาวในส่วนบน และสีแดงในส่วนล่าง

ผลเสน่ห์จันทร์แดง
ผลเสน่ห์จันทร์แดง มีขนาดเล็ก ทรงกลม

ประโยชน์เสน่ห์จันทร์แดง
1. ว่านเสน่ห์จันทร์แดง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากใบมีขนาดใหญ่ และก้านใบมีสีแดงเลือดหมูและดูแปลกตา นอกจากนั้น ยังนิยมปลูกลงกระถางตั้งประดับเพื่อดูดสารพิษในห้องหรืออาคารได้ดีอีกด้วย
จากการทดลองนำต้นเสน่ห์จันทร์แดงมาทดสอบการลดปริมาณสารเบนซีนในอาคาร พบว่า ต้นเสน่ห์จันทร์แดงสามารถลดปริมาณเบนซีนให้ลดลงจนอยู่ในค่ามาตรฐานในระดับที่ยอมรับได้ในอากาศ TLV-TWA (0.5 ppm) โดยมีการเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่ไม่มีต้นเสน่ห์จันทร์แดง [1]
2. ว่านเสน่ห์จันทร์แดงปลูกเป็นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่าเป็นว่านเมตตามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ
3. ว่านเสน่ห์จันทร์แดงทุกส่วนใช้ทำหรือเป็นส่วนผสมของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลตามความเชื่อของไม้มงคลที่กล่าวข้างต้น

หลวงปู่ทวด เนื้อว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ความเป็นมงคลว่านเสน่ห์จันทร์แดง [1], [2]
เสน่ห์จันทร์แดง จัดเป็นว่านมงคลประเภทเมตตามหานิยม และเสริมโชคเสริมลาภ โดยมีความเชื่อของคนโบราณว่า ผู้ใดปลูก ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีคนนิยมชมชอบ ผู้คนรักใคร่ ผู้คนเคารพนับถือ และยำเกรง ช่วยในการเรียกเงินเรียกทอง การทำมาค้าขายขึ้น มีกำไรไหลมาเทมา กิจการเจริญรุ่งเรือง ส่วนผู้ใดที่แสวงหาโชคจากการเสี่ยงทายก็มักจะได้ลาภจากการเสี่ยงทายมาให้ใช้สอยเรื่อย

สรรพคุณเสน่ห์จันทร์แดง [2]
– ทุกส่วนมีสารพิษ ใช้เป็นยาพิษเบื่อปลา
– ทุกส่วนมีสารพิษ หากรับประทานหรือต้มดื่มจะทำให้อาเจียน
– ทุกส่วนใช้เป็นยาภายนอก ใช้ทารักษาแผล โดยเฉพาะแผลเปื่อย แผลผุพองมีน้ำหนอง
– หัวหรือเหง้าใช้เป็นยาภายนอก โดยบดขยำทาแก้โรคไขข้ออักเสบ

การปลูก และดูแลเสน่ห์จันทร์แดง
เนื่องจากว่านเสน่ห์จันทร์แดงเป็นไม้ที่ชอบ และเติบโตได้ดีในที่แสงรำไร อาจเป็นในอาคารหรือใต้ร่มไม้อื่น ไม่ชอบกลางแจ้งที่มีสภาพแดดหรืออากาศร้อน เพราะมักเหี่ยวตายง่าย จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในกระถาง หรือปลูกลงแปลงจัดสวนหรือปลูกใต้ไม้ยืนต้นอื่นที่สูงกว่า รวมถึงปลูกลงกระถางสำหรับตั้งประดับหรือดูดสารพิษในอาคาร

การปลูกว่านเสน่ห์จันทร์แดงจะใช้วิธีปลูกด้วยการแยกหน่อหรือต้นเล็ก อาจแยกลงในกระถางหรือขุดหลุมปลูกลงแปลงจัดสวน ส่วนการปลูกในกระถางให้เตรียมวัสดุปลูกโดยใช้ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบดำหรือขุ๋ยมะพร้าว 1 ส่วน คลุกผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุใส่ในกะถาง

คาถากำกับ
ใช้คาถากำกับเวลาปลูก และรดน้ำ แบ่งเป็นคาถาเสริมโชคเสริมลาภ และคาเมตตามหานิยม แต่หากผู้ใดไม่ต้องการท่องคาถา ก็ให้ตั้งจิตระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตั้งจิตอธิษฐานตามสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งในตอนปลูก และเวลารดน้ำ

• คาถาเสริมโชคลาภ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม”

• คาถาเมตตามหานิยม
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

เอกสารอ้างอิง
[1] จิรัฎฐา บุญประกอบ. 2551. การลดปริมาณเบนซีน โทลูอีน เอธิลเบนซีน และ-
ไซลีนที่ปล่อยออกมาจากสีทาภายในอาคารด้วย-
ต้นเสน่ห์จันทร์แดงและต้นเดหลีในประเทศไทย.
[2] หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม). “เสน่ห์จันทน์แดง (เสน่ห์จันทร์แดง)”. หน้า 786-787.
[3] วิปัศยา อ่อนสลุง และคณะ. 2551. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจำนวนโครโมโซมของว่าน-
เสน่ห์จันทน์ขาว (Homalomena lindenii ) ว่านเสน่ห์จันทน์แดง-
(Homalomena rubercens ) และว่านเสน่ห์จันทน์เขียว (Homalomena sp.)

ขอบคุณภาพจาก
www.web-pra.com/