ว่านเศรษฐีเรือนใน ประโยชน์ ความเป็นมงคล และวิธีปลูก

Last Updated on 21 พฤศจิกายน 2022 by puechkaset

ว่านเศรษฐีเรือนใน จัดเป็นทั้งว่านเมตามหานิยม ว่านป้องกันภัย ว่านเสริมสิริมงคล และว่านเสริมโชค เสริมลาภ นิยมปลูกเพื่อความเป็นมงคล และปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ ทั้งปลูกในกระถางตั้งในอาคาร หรือ ปลูกลงแปลงจัดสวน

ว่านเศรษฐีเรือนใน ถูกตั้งชื่อเด่นในด้านการเสริมโชคเสริมลาภตามคำที่ว่า เศรษฐี โดยคำว่า เศรษฐี ตั้งมาจากลักษณะเด่นของแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบนใบที่แสดงถึงความมั่งมี ศรีสุข และแถบสีนี้ยังหมายถึงคำว่า เรือน ด้วยเช่นกัน ส่วนคำว่า ใน ตั้งตามตำแหน่งของแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมที่อยู่บริเวณกลางใบหรือด้านในของใบ (ด้านใน) โดยมีแถบสีเขียวล้อมรอบอยู่ด้านนอก

ในต่างประเทศ เรียกว่านเศรษฐีเรือนในว่า Spider Plant (ต้นแมงมุม) หรือ Airplane Plant (ต้นเครื่องบิน) เนื่องจาก ต้นว่านเศรษฐีเรือนในที่โตเต็มที่จะมีการออกดอก โดยดอกออกเป็นช่อยาว ปลายช่อจะมีต้อนอ่อนของว่านเกิดอยู่ส่วนปลายเป็นกระจุก จึงเรียกตามลักษณะการกระจุกตัวว่า Spider Plant เมื่อมีลมพัด ปลายใบของต้นอ่อน และช่อดอกจะไหวตามแรงลมโยกไปโยกมาแลดูคล้ายเครื่องบิน จึงเป็นชื่อเรียกว่า Airplane Plant

ความแตกต่างว่านเศรษฐีเรือนใน และเรือนนอก
ว่านเศรษฐีเรือนในมีลักษณะคล้ายกันกับว่านเศรษฐีเรือนนอกมาก และเหมือนกันเกือบทุกส่วน ยกเว้น ตำแหน่งแถบสีบนแผ่นใบ กล่าวคือ ว่านเศรษฐีเรือนในจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณกลางใบ และอาจพบริ้วแถบเขียวแกมได้บ้าง ส่วนด้านนอกจะมีแถบสีเขียว ส่วนว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีตำแหน่งแถบสีสลับกัน กล่าวคือ ว่านเศรษฐีเรือนนอกจะมีแถบสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณขอบด้านนอกใบ และ ส่วนด้านในกลางแผ่นใบจะเป็นแถบสีเขียว ทั้งนี้ ทั้ง 2 ว่าน มีประโยชน์ และความเป็นมงคลเหมือนกันทุกประการ

ว่านเศรษฐีเรือนใน

• ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chlorophytum comosum
• ชื่อสามัญ :
– Spider Plant
– Airplane Plant

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ว่านเศรษฐีเรือนใน จัดเป็นพืชล้มลุกอายุนานหลายปี สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะกลม ตั้งตรง ถูกหุ้มด้วยกาบใบ ทั้งใบแห้ง และใบสด ลำต้นสามารถแตกเหง้าหรือต้นใหม่จำนวนมาก ทำให้แลดูเป็นพุ่มหนาอย่างรวดเร็ว ลักษณะการเหง้าหรือต้นใหม่คล้ายกับต้นตะไคร้

ใบ
ใบว่านเศรษฐีเรือนในมีลักษณะเรียวยาว ประมาณ 30-60 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ และความสมบูรณ์ของดิน แผ่น และขอบใบเรียบ โคนใบสอบ กลางใบกว้าง ปลายใบแหลม แผ่นใบมีแถบสีเรียวยาวไปตามความยาวของใบ ประกอบด้วยสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมบริเวณกลางใบ 1 แถบ และอาจพบริ้วแถบเขียวแกมได้บ้าง ส่วนด้านนอกจะมีแถบสีเขียว 2 แถบ บริเวณขอบด้านนอกสุดของใบข้างละ 1 แถบ

ดอก และต้นอ่อน
ว่านเศรษฐีเรือนในจะออกดอกได้เฉพาะต้นที่เติบโตเต็มที่ ซึ่งใช้เวลานานหลายปีกว่าจะออกดอกให้พบเห็นได้

ว่านเศรษฐีเรือนในออกดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกมีลักษณะกลม เรียวยาว และเหนียว ยาวประมาณ 30-80 เซนติเมตร หรือมากกว่า ก้านช่อดอกมีลักษณะแบ่งออกเป็นข้อๆ ตัวดอกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือหลายดอก 2-4 ดอก บริเวณข้อของก้านดอก และออกเรียงกันห่างๆ ตามความยาวก้านช่อดอก ตัวดอกมีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ แผ่นกลีบดอกมีรูปหอก กว้างประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้ 5 อัน ปลายเกสรมีสีเหลือง และเกสรตัวเมีย 1 อัน ก้าน และปลายเกสรมีสีขาว

ส่วนต้นอ่อนว่านเศรษฐีเรือนในจะพบเกิดบนช่อดอกบริเวณซอกของก้านดอก ต้นอ่อนมีลักษณะคล้ายกับต้นแม่ทุกประการ แต่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อต้นอ่อนเติบโตเต็มที่ บริเวณโคนต้นอ่อนจะมีรากแทงออกมา และเมื่อก้านช่อดอกโน้มลงราบสัมผัสดินเมื่อใด ต้นอ่อนก็จะแทงรากเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ทันที

ผล
ผลเศรษฐีเรือนนอกจะติดผลหลังจากกลีบดอกร่วงหมดแล้ว โดย  1 ดอก จะติดผล  ผลมีลักษณะเป็นพู 3 พูระหว่างแต่ละพูเป็นร่องลึกเชื่อมติดกัน ขนาดผลประมาณ 1 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีดำ  ใน 1 ผล มี 3 เมล็ด ซึ่งแยกกันอยู่ในแต่ละพู 3 พู

ประโยชน์ว่านเศรษฐีเรือนใน
1. เนื่องด้วย ว่านเศรษฐีเรือนในจัดเป็นทั้งว่านเมตามหานิยม ว่านป้องกันภัย ว่านเสริมสิริมงคล และว่านเสริมโชค เสริมลาภ จึงนิยมปลูกเป็นไม้มงคล ทำให้เกิดความเป็นมงคลทั้งกับผู้ปลูก คนในครอบครัว และบริวาร
2. เนื่องจากแผ่นใบมีลักษณะเรียวยาว แผ่นใบมีแถบสีเหลืองอ่อนด้านใน และด้านนอกเป็นสีเขียวสวยงาม จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร แบบตั้งกระถางหรือลงแปลงปลูก
3. ปลูกเป็นไม้ประดับเช่นกัน แต่เพื่อดูดสารพิษจากอากาศภายในอาคารร่วมด้วย

ความเป็นมงคล
– จัดเป็นว่านป้องกันภัย และเสริมความเป็นสิริมงคล ช่วยปัดเป่าโรคภัย ช่วยคุ้มครองภัยอันตราย ป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้แก่ผู้ปลูก และคนในบ้าน
– จัดเป็นว่านเมตตามหานิยม และว่านเสริมสิริมงคลร่วมกัน ผู้ใดปลูกจะทำให้คนรักใคร่ ผู้คนนับถือ และยำเกรง รวมถึงช่วยเสริมบุญบารมี เสริมอำนาจวาสนาให้แก่ผู้ปลูก และคนในบ้าน
– เป็นว่านเสริมโชค เสริมลาภ ช่วยเรียกเงินเรียกทอง เรียกโชคเรียกลาภ การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ทั้งผู้ปลูก และคนในบ้าน
– ทั้งนี้ มีความเชื่อว่า หากว่านออกดอกช่วงใด ช่วงนั้น จะเป็นช่วงที่วาสนาผู้ปลูกหรือคนในบ้านเพิ่มพูนขึ้น อาจได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน หรือ มีโชคมีลาภก้อนใหญ่

คาถากำกับ
เป็นคาถาที่ใช้ท่องกำกับ ทั้งขณะปลูก และรดน้ำ โดยแบ่งประเภทคาถาออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งแล้วแต่จะเลือกท่องประเภทใดหรือท่องทุกคาถายิ่งเป็นมงคลนักแล

คาถาป้องกันภัย
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“สัพเพเตโรคา สัพเพเตภะยา สัพเพเตอันตะรายา สัพเพเตอุปัททะวา สัพเพเตทุนนะนิมิตา อะวะมังคะลาวินาสสันตุ”

คาถาสิริมงคล
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะสัมปันโน สุขะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

คาถาเสริมโชคลาภ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“มะหาลาโภ โหตุ ภะวันตุเม”

คาถาเมตตามหานิยม
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

ทั้งนี้ หากใช้หลายคาถา ให้ตั้งนะโม เพียง 3 จบ เท่านั้น แล้วท่องคาถาอื่นได้เลย และหากผู้ใดไม่ประสงค์จะท่องคาถา ก็ทำได้ เพียงตั้งจิตให้ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาก็ทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ ในตำราว่านได้แนะนำในการปลูก โดยผู้ปลูกให้หันหน้าไปทิศตะวันออกหรือทิศเหนือก่อนท่องคาถาหรือตั้งจิตอธิษฐาน

วิธีการปลูก
1. การแยกเหง้าปลูก
ถือเป็นวิธีที่นิยมที่สุด เนื่องจาก ต้นว่านเศรษฐีสามารถแตกหน่อใหม่ได้ตลอด เริ่มด้วยการคัดเลือกต้นอ่อนหรือเหง้าอ่อนของว่านเศรษฐีเรือนใน แล้วขุดหรือตัดเหง้าออกมาปลูก ทั้งแยกเหง้าลงปลูกในกระถาง หรือ แยกลงปลูกในแปลงปลูกได้เลย

2. การปลูกด้วยต้นอ่อน
ต้นอ่อนจะเกิดบนช่อดอกหลังดอกร่วงแล้ว ต้นอ่อนนี้ใช้สำหรับปลูกเป็นต้นใหม่ได้ ทั้งการปลูกในกระถาง และปลูกลงแปลง แต่วิธีนี้ ไม่ค่อยได้ทำได้บ่อยนัก เพราะว่านเศรษฐีเรือนในกว่าจะออกดอกต้องใช้เวลาการเติบโตนานหลายปี

ขอบคุณภาพจาก
http://www.menudanatura.com