หมากผู้หมากเมีย และการปลูกหมากผู้หมากเมีย

Last Updated on 5 เมษายน 2017 by puechkaset

หมากผู้หมากเมีย (Ti plant) จัดเป็นไม้มงคล และไม้ประดับใบชนิดหนึ่งที่มีลักษณะสีสันของใบสวยงามหลากหลายสี นิยมปลูกทั้งในสวน และในกระถาง ถือเป็นไม้ประดับที่มีการจำหน่าย และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรต และออสเตรเลีย เป็นต้น

หมากผู้หมากเมีย มีลักษณะเป็นลำต้นเดี่ยวหรือแตกกอ แตกกิ่งออกเป็นทรงพุ่ม ลำต้น และก้านใบมักมีสีน้ำตาลหรือสีอื่นตามสายพันธุ์ ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว แตกออกด้านข้างลำต้นสลับกัน ลักษณะใบเป็นรูปหอกเรียวยาว ปลายใบเรียวแหลมโค้งงอลงด้านล่าง มีสีสันหลากหลาย เช่น สีม่วง สีน้ำตาล สีเขียวอ่อน เป็นต้น

การเพาะขยายพันธุ์
พันธุ์ที่ใช้สำหรับการปลูกในปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น และความสวยงามแตกต่างกัน ได้แก่ เพชรชมพู เพชรบัลลังก์ทอง เพชรดารา เพชรน้ำหนึ่ง เพชรสายรุ้ง เพชรไพลิน ไก่เยาว์ลักษณ์ ชมพูศรี ชมพูพาน สไบทอง เป็นต้น

หมากผู้หมากเมีย
1. การปักชำ
เป็นวิธีการใช้ส่วนลำต้นที่ตัดจากต้นแม่ที่มีกิ่งหรือเหง้ามาก แล้วนำมาปักชำในแปลงเพาะชำหรือในกระถางชำ

2. การตอน
เป็นวิธีการตอนในกิ่งพันธุ์จากต้นแม่ เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์โดยใช้ต้นแม่พันธุ์ที่มีกิ่งหรือเหง้าจำนวนมาก รากหลังการตอนจะงอกประมาณ 3-4 สัปดาห์

3. การแยกเหง้า
เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวก และรวดเร็ว ด้วยการขุดแยกเหง้าที่แตกออกมาจากต้นแม่ แล้วนำมาแยกปลูกในกระถาง

4. การเพาะเมล็ด
เป็นวิธีการเพาะโดยใช้เมล็ดจากต้นแก่ มาเพาะในกระถางหรือถุงพลาสติก วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากต้องใช้เวลานานกว่าหมากผู้หมากเมียจะออกดอก และติดเมล็ดให้เห็น โดยจะออกดอกในต้นที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป

ดอกหมากผู้หมากเมีย

การบังคับให้แตกยอด
เป็นวิธีสำหรับบังคับให้หมากผู้หมากเมียแตกยอดออกมาใหม่หลายยอดในต้นเดียวเพื่อเพิ่มจำนวนกิ่งสำหรับการนำมาปักชำ และตอนขยายจำนวนต้นให้มากขึ้น
– เลือกต้นที่มีลักษณะสมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของผู้ปลูก
– ควรเป็นต้นเดี่ยวหรือต้นที่แตกกอ ความสูงประมาณ 30-50 ซม.
– ต้นเดี่ยวตัดให้บริเวณลำต้นที่สูงกว่าเหง้าประมาณ 15-30 ซม.
– ต้นที่เคยตัดมาก่อนเป็นกิ่งรุ่น 2 ให้ตัดชิดโคนกิ่ง
– หลังการตัดงดการให้น้ำ 3-5 วัน
– โรยด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัม/ต้น หรือประมาณ 2 ช้อน
– รดน้ำให้ชุ่ม วันละ 1-2 ครั้ง
– กิ่งใหม่จะเริ่มแทงยอดภายในไม่กี่สัปดาห์

การปลูกหมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมียสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน หน้าดินลึก ดินไม่แน่น ดินมีความชื้นสูง โดยเฉพาะดินที่มีเศษใบไม้ กิ่งไม้ปกคลุม ชอบเสียงรำไร มักขึ้นอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ได้ดี

การเตรียมดิน
หมากผู้หมากเมีย เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุย และมีอินทรีย์วัตถุ ดังนั้น ดินที่ปลูกทั้งในแปลงจัดสวน และในกระถางควรใช้ดินร่วน หรือ ดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว ผสมกับมูลสัตว์หรือเศษใบไม้หรือวัสดุอื่น เช่น กากมะพร้าวบด แกลบ เป็นต้น อัตราส่วนที่ใช้ผสมระหว่างดินกับอินทรีย์วัตถุ 1:1 หรือ 2:1

วิธีการปลูกในกระถาง
การปลูกในกะถาง อาจเป็นกระถางดินเผาหรือกระถางพลาสติก โดยเจาะรูระบายน้ำด้านล่าง พร้อมด้วยถาดรองก้นกระถาง การปลูกจะใช้กิ่งพันธุ์จากการตอน การปักชำหรือแยกเหง้าที่ติดแล้ว 1 กิ่ง/กระถาง และควรใส่เศษใบไม้หรือวัสดุอินทรีย์คลุมหน้ากระถางไว้เสมอ สำหรับตำแหน่งวางกระถางควรวางในที่ร่ม แสงแดดส่องถึงเล็กน้อย

วิธีการปลูกในสวน
การปลูกในแปลงจัดสวน มักใช้หมากผู้หมากเมียเป็นไม้ระดับล่าง โดยให้ไม้ชนิดอื่นที่ต้นสูงกว่าให้เป็นร่มเงา ระยะปลูกในแปลง ประมาณ 50X50 ซม.

การดูแลรักษา
การให้น้ำ หมากผู้หมากเมียเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก แต่ต้องมีความชื้นในดินที่เพียงพออยู่เสมอ การให้น้ำควรให้เพียงวันละครั้งก็เพียงพอ ซึ่งที่สำคัญ คือ จุดวางกระถางหรือแปลงปลูกต้องไม่ถูกแดดส่องถึงพื้นตลอดทั้งวัน

การใส่ปุ๋ย จะเน้นที่ปุ๋ยคอกหรือการใส่วัสดุอินทรีย์อื่นๆเป็นหลัก และใช้ปุ๋ยเคมีบ้าง สูตร 16-16-8 อัตรา 50 กรัม/ต้น ทุกๆ 1-2 เดือน