ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ความเป็นมงคล ประโยชน์ สรรพคุณ และการปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

Last Updated on 21 พฤศจิกายน 2022 by puechkaset

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว (King of Hearts) จัดเป็นไม้ประดับมงคลที่มีความโดดเด่นที่ความสวยงามของใบ ส่วนความเป็นมงคลนั้นจัดให้เป็นว่านมงคลประเภทว่านเมตตามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ ตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่ ผู้คนหลงใหล ช่วยเรียกเงินเรียกทอง เงินทองไหลมาเทมา การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง

ลักษณะเด่นที่เรียกว่า ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว เนื่องจาก ความโดดเด่นของก้านใบ และก้านดอกมีสีขาว ซึ่งต่างกับว่านเสน่ห์จันทร์แดงที่มีก้านใบสีแดงเลือดหมู และจันทร์เขียวที่มีสีก้านใบสีเขียว

• วงศ์ : Araceae
• ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalomena lindenii
• ชื่อสามัญ : King of Hearts
• ชื่อท้องถิ่น :
ภาคกลาง และทั่วไป
– เสน่ห์จันทร์ขาว
– ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว
จำนวนโครโมโซม : 2n = 40 (เหมือนกับว่านเสน่ห์จันทร์แดง และจันทร์เขียว)

ที่มา : [1]

ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย
ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว มีถิ่นกำเนิด และเป็นพืชท้องถิ่นในแถบเอเซีย พบมากในเอเชียตะวันนอกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ [1]
ราก และต้นเสน่ห์จันทร์ขาว
ต้นเสน่ห์จันทร์ขาวมีหัวเป็นลำต้นแท้จริงอยู่ใต้ดิน โดยสามารถแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆ หัวมีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร เปลือกหัวมีสีขาวอมเขียว และเนื้อหัวมีสีขาว มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ส่วนท้ายของหัวจะเป็นส่วนที่ก้านใบแทงโผล่ขึ้นมาเหนือดิน เรียกส่วนนี้ว่า ลำต้นเทียมโดยส่วนลำต้นเทียมจะมีความสูงประมาณ 40 – 60 เซนติเมตร

รากเสน่ห์จันทร์ขาวจะไม่มีรากแก้ว แต่จะประกอบด้วยเฉพาะรากแขนงหรือรากฝอยอย่างเดียว ตัวรากแขนงมีลักษณะกลม สีขาว ขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดิน โดยรากแขนงจะแตกออกจากส่วนล่างของหัวเป็นกระจุกจำนวนมาก

ใบเสน่ห์จันทร์ขาว
ใบเสน่ห์จันทร์ขาว ออกเป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณปลายหัวเยื้องสลับตรงข้ามกัน ประกอบด้วยก้านใบที่มีลักษณะกลมยาวสีขาว ยาวประมาณ 25-50 เซนติเมตร โคนก้านใบใหญ่มีลักษณะเป็นกาบหุ้ม แล้วค่อยเรียวยาวมาที่ปลายก้าน ส่วนบริเวณปลายก้านใบจะเป็นแผ่นใบ

แผ่นใบมีรูปหัวใจขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม และเป็นมัน กว้างประมาณ 15-18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร โคนใบเว้าลึกเชื่อมกับปลายก้านใบเป็นรูปหัวใจ กลางใบใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบมีขนาดใหญ่สีขาว ส่วนเส้นแขนงใบก็มีสีขาวเช่นกัน

ดอกเสน่ห์จันทร์ขาว
ดอกเสน่ห์จันทร์ขาว แทงช่อออกตรงจุดกลางต้น จำนวนหลายช่อ ก้านช่อดอกมีสีขาวอมเขียว ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ปลายก้านช่อดอกเป็นตัวดอกที่มีกาบหุ้มดอกสีเขียวอ่อน ตัวดอกมีลักษณะเป็นช่อทรงกระบอกสีขาว

ผลเสน่ห์จันทร์ขาว
ผลเสน่ห์จันทร์ขาว มีขนาดเล็ก ทรงกลม

ประโยชน์เสน่ห์จันทร์ขาว
1. ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากใบมีสีเขียวขนาดใหญ่ และเป็นรูปหัวใจ นอกจากนั้น มีเส้นกลางใบ และเส้นแขนงใบสีขาวตัดกับแผ่นใบสีเขียวทำให้แลดูสวยงาม และแปลกตา รวมถึงยังนิยมปลูกในกระถางตั้งประดับในห้องหรืออาคารสำหรับเป็นไม้ดูดสารพิษด้วยเช่นกัน
2. ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวปลูกเป็นไม้มงคล โดยเกจิไม้มงคลจัดให้เป็นประเภทว่านเมตตามหานิยม และว่านเสริมโชคเสริมลาภ
3. เกจิอาจารย์มักใช้ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวทุกส่วนทำหรือใช้เป็นส่วนผสมของพระเครื่อง และวัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้เกิดความขลังในด้านเมตตามหานิยม

หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ความเป็นมงคลว่านเสน่ห์จันทร์ขาว
เสน่ห์จันทร์ขาว จัดเป็นว่านมงคลประเภทเมตตามหานิยม และเสริมโชคเสริมลาภ โดยมีความเชื่อว่า เป็นว่านที่ช่วยให้ผู้คนรักใคร่ ผู้คนหลงใหลชมชอบ อีกทั้งเป็นว่านที่ช่วยเรียกเงินเรียกทอง ช่วยให้มีโชคลาภ ช่วยให้การทำมาค้าขายมีกำไร มีความรุ่งเรืองในด้านทรัพย์สินเงินทอง

สรรพคุณเสน่ห์จันทร์ขาว
ทุกส่วนของว่านเสน่ห์จันทร์ขาวมีสารพิษ ใช้เป็นยาพิษเบื่อปลา หากรับประทานจะทำให้ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน
โดยทั่วไปจะใช้เฉพาะเป็นยาภายนอก ใช้ทารักษาแผลเปื่อย แผลติดเชื้อหรือมีน้ำหนอง

การปลูก และดูแลเสน่ห์จันทร์ขาว
เนื่องจากว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเป็นไม้ที่ชอบ และเติบโตได้ดีในที่แสงรำไรหรือในที่ร่ม ไม่ชอบสภาพกลางแจ้งที่มีแดดร้อน จึงนิยมปลูกใต้ต้นไม้อื่นที่ให้ร่มได้หรือปลูกในกระถางตั้งในห้องหรืออาคารเป็นหลัก

การปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาวจะใช้วิธีปลูกด้วยการแยกหน่อหรือต้นเล็กแยกออกปลูก หากแยกปลูกในกระถางให้ผสมดินร่วนกับแกลบดำ/ปุ๋ยคอก และขุ๋ยมะพร้าวในอัตราส่วน 2:1:1 คลุกผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุในกระถาง เมื่อแยกปลูกแล้วค่อยนำไปตั้งไว้ในที่แสงรำไร ส่วนการรดน้ำนั้น ให้รดน้ำทุกๆ 3-5 วัน/ครั้ง อย่าปล่อยให้ในปลูกในกระถางแห้ง

คาถากำกับ
ใช้คาถากำกับจะใช้สำหรับท่องเวลาปลูก และรดน้ำ ประกอบด้วย 2 คาถา คือ คาถาเสริมโชคเสริมลาภ และคาเมตตามหานิยม แต่หากผู้ใดไม่ต้องการท่องคาถา ก็ให้ตั้งจิตระลึกถึงองค์พระพุทธองค์ และตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาทั้งในตอนปลูก และรดน้ำ

คาถาเสริมโชคลาภ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม”

คาถาเมตตามหานิยม
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ
“นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ”

เอกสารอ้างอิง
[1] วิปัศยา อ่อนสลุง และคณะ. 2551. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจำนวนโครโมโซมของว่าน-
เสน่ห์จันทน์ขาว (Homalomena lindenii ) ว่านเสน่ห์จันทน์แดง-
(Homalomena rubercens ) และว่านเสน่ห์จันทน์เขียว (Homalomena sp.)

ขอบคุณภาพจาก
www.web-pra.com/
nanagarden.com/
www.kaidee.com/