ว่านรวยไม่เลิก ปลูกแล้วรวย คาถากำกับ ประโยชน์ และความเป็นมงคล

Last Updated on 21 พฤศจิกายน 2022 by puechkaset

ว่านรวยไม่เลิก (Giant Squill) จัดเป็นว่านมงคลเสริมโชคลาภ โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความรวย โชคลาภ เรียกเงินทอง รวมถึงกิจการงาน และการค้าขายให้มั่งคั่งมากขึ้น นิยมปลูกประดับในกระถางตั้งประดับไว้หน้าบ้าน และในอาคารหรือในห้องทำงาน เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า และนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป

• ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : DRIMIOPSIS MACULATE LINDL. & PAXTON
• ชื่อสามัญ :
– Giant Squill
– Spotted Leaved Drimiopsis
– Little White Soldier
– Small Snake Lily
– African False Hosta
– African hosta
– Leopard Plant

ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย
ว่านรวยไม่เลิกมีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ และนำเข้ามาในเอเชีย และประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ลำต้นว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะเป็นหัว ซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดิน หัวว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะกลม สีเขียวอมขาว ล้อมรอบด้วยกาบใบ ส่วนปลายหัวแหลม เนื้อหัวภายในมีสีขาว

ใบ
ใบว่านรวยไม่เลิกออกเวียนสลับกันรอบหัว ใบมีรูปหอก โคนใบสอบ ปลายใบแหลม และโค้งลงด้านล่าง ใบยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ และโค้งเข้าหากลางใบ แผ่นใบมีสีเขียวอ่อน และแผ่นใบด้านบนมีจุดประสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดำกระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบ

ดอก
ดอกว่านรวยไม่เลิก ออกดอกได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุ ดอกออกเป็นช่อแทงออกจากปลายหัว ประกอบด้วยก้านช่อดอกกลม สีเขียวอ่อน ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ปลายช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงซ้อนกันจำนวนมาก ดอกอ่อนมีลักษณะกลม สีขาว เมื่อดอกบาน กลีบดอกจะแผ่ออก แผ่นกลีบดอกมีสีขาว

ผล
ผลของว่านรวยไม่เลิกจะไม่พบ เนื่องจากไม่มีการติดผลหลังดอกบาน

ประโยชน์ และความเป็นมงคลว่านรวยไม่เลิก
1. ว่านรวยไม่เลิกนิยมปลูกเพื่อเป็นว่านมงคลสำหรับเสริมโชคลาภ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ผู้ใดหรือเรือนใดปลูกว่านนี้แล้วจะพบกับความร่ำรวย การทำมาค้าขายรุ่งเรือง จนเลิกจน รวยยิ่งรวย เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ หรือผู้สนใจทั่วทั่วไปที่มีความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคลประเภทเสริมโชคเสริมลาภ
2. ว่านรวยไม่เลิกมีลักษณะเด่นพิเศษที่แผ่นใบมีสีเขียวอ่อน และมีจุดประสีเขียวเข้มประทั่วแผ่นใบ ทำให้มีลักษณะสวยงาม และแตกต่างจากว่านชนิดอื่น จึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ทั้งปลูกในกระถาง และปลูกลงแปลงจัดสวน
3. นอกเหนือจากการเป็นว่านมงคล และเป็นไม้ประดับแล้ว ว่านรวยไม่เลิกสามารถปลูก และเติบโตในกระถางได้ดี จึงนิยมนำกระถางวางตั้งในอาคารหรือในห้องสำหรับฟอกอากาศ และกำจัดมลพิษในอาคาร

การขยายพันธุ์ และการปลูก
สำหรับการปลูก และขยายพันธุ์ว่านรวยไม่เลิก นิยมกัน 2 วิธี คือ การแยกหัวปลูก และวิธีปักชำใบแล้วแยกหน่อออกปลูก
1. การแยกหัวปลูก ทำได้โดยขุดแยกหัวออกจากหัวอื่น แล้วนำมาแยกปลูกในกระถาง 1-2 หัว โดยให้เลือกกระถางที่มีจำนวนหัวของว่านมากกว่า 2 หัว แยกออกปลูก

2. การขยายพันธุ์โดยปักชำใบนั้น ทำได้ด้วยการตัดใบมาวางไว้บนกระถาง หรือ เสียบโคนใบลงดินเล็กน้อย แล้วปล่อยทิ้งไว้สัก 2-3 อาทิตย์ บริเวณโคนใบที่ตัดจะมีการแตกหน่อต้นอ่อนออกมากเป็นกระจุกหลายหน่อ และเมื่อหน่อเริ่มแทงรากจึงแยกหน่อลงปลูกต่อในกระถาง หรือ ปล่อยให้หน่อเติบโตบนกระถางเดิมก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ การตัดใบนั้น ให้ตัดบริเวณโคนใบชิดกับลำต้น

เนื่องจาก ว่านรวยไม่เลิกเป็นว่านที่ชอบแสงแดดรำไร ไม่ต้องการบริเวณแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน เพราะหากอยู่บริเวณที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวัน ส่วนของใบที่อวบน้ำจะอ่อนลวก และตายได้ง่าย ดังนั้น การนำไปวางประดับ ให้วางไว้ได้ทั้งบริเวณหน้าบ้าน ภายในบ้าน ภายในห้อง หรือ ตามระเบียงของห้องต่างๆ

การปลูกลงแปลง ควรปลูกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ประดับชนิดอื่นที่สูงกว่า และสามารถเป็นร่มให้แก่ว่านได้

การดูแลว่านรวยไม่เลิก กรณีปลูกในกระถาง และตั้งในอาคาร
1. กรณีตั้งไว้ในอาคาร ควรตั้งไว้ใกล้กับบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง อาทิ ริมขอบหน้าต่าง บริเวณลานโล่ง บริเวณใกล้กับกระจกใส เป็นต้น ทั้งนี้ ควรให้น้ำสม่ำเสมออย่างน้อย 1 ครั้ง/อาทิตย์
2. ในช่วงฤดูหนาว หากอุณหภูมิลดต่ำมาก ต้นว่านรวยไม่เลิกจะมีใบซีดเหลือง และจะลัดใบทิ้ง ดังนั้น ควรนำกระถางมาตั้งตากแดดในที่โล่งเป็นระยะ 2-3 ครั้ง/อาทิตย์ เพื่อให้ได้รับแสง และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ป้องกันใบซีดเหลือง และการสลัดใบทิ้ง
3. กรณีตั้งไว้ในห้อง ภายในห้องควรมีช่องระบายอากาศ หรือ ควรเปิดประตูห้องหรือหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเป็นระยะ กรณีห้องไม่มีช่องระบายอากาศ ไม่ควรปิดห้องและหน้าต่างๆเป็นเวลานาน โดยเฉพาะฤดูร้อน เพราะอากาศภายในห้องจะอบอ้าว และร้อนจนเกินไปอาจทำให้ใบว่านอ่อนลวก และเหี่ยวตายได้

คาถากำกับ
เป็นคาถาสำหรับใช้ตอนปลูก และเวลารดน้ำ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถา 3 จบ “มหาลาโภ โหตุ ภวันตุเม”