การปลูกผักชี…แบบใบดกเขียว

Last Updated on 17 พฤศจิกายน 2017 by puechkaset

ผักชี เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ใบหยิก สีเขียวสด มีกลิ่นฉุน ความสูงของต้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายแบบ อาทิ ต้มยำ สลัด ลาบ เป็นต้น ถือเป็นผักที่มีการใช้มากในการประกอบอาหารในครัวเรือน เรียกได้ว่าแทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียว ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีราคาค่อนข้างสูงพอควร โดยเฉพาะในหน้าฝน และหากเกิดภาวะน้ำท่วมยิ่งมีราคาแพงมากขึ้น แต่ปัจจุบันแนวโน้มเรื่องเกษตรอินทรีย์ถือเป็นเรื่องที่กำลังมาแรง และต่อไปในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มความนิยมมากขึ้น จากภาวะความวิตกกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในพืชผักที่มีการผลิตแบบใช้สารเคมี ดังนั้น ผักชีอินทรีย์หรือพืชผักอินทรีย์มีแนวโน้มขายดีในอนาคตแน่นอน

ผักชีเป็นผักที่ปลูกง่าย และไม่ค่อยพบโรคหรือแมลงศัตรูพืมากนัก เนื่องจากมีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยไล่แมลงได้ ขั้นตอนการปลูกผักชีอินทรีย์ สามารถเริ่มตั้งแต่ขั้นต้นของการปลูก ได้แก่

ผักชี

การเตรียมแปลงปลูก
การเตรียมแปลงปลูกเริ่มต้นด้วยการถางหญ้า และปรับพื้นที่แปลงตามประเภทของแปลงให้เหมาะสมกับฤดู และพื้นที่ เช่น

1. ฤดูฝนหรือพื้นที่ชุ่มตลอดปี ควรทำแปลงปลูกแบบยกร่องสูงหรือจัดให้มีร่องระหว่างแปลงเพื่อการระบายน้ำ
2. ฤดูแล้งหรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ควรเตรียมแปลงในระดับพื้นหรือแปลงยกสันร่องระหว่างแปลง

เมื่อ ทำการกำจัดหญ้า และปรับระดับแปลงให้ได้ระดับแล้วจึงทำการพรวนดินผสมกับปุ๋ยธรรมชาติที่ สามารถหาได้ในท้องถิ่น อาทิ แกลบ ขี้เลื่อย มูลโค-กระบือ ฟางข้าว เศษใบไม้ เป็นต้น

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ที่มีการปลูกในปัจจุบัน ได้แก่ พันธุ์สิงคโปร์ และพันธุ์ไต้หวัน เมล็ดพันธุ์ผักชีที่ซื้อตามร้านค้ามักผสมกับผงเคมีกันแมลง และความชื้นมาด้วย จึงควรล้างออกให้สะอาด และแช่ด้วยน้ำสะเดาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาหว่านที่แปลง เพื่อช่วยป้องกันแมลงมากัดกินเมล็ดพันธ์ผักชีก่อนการงอก สำหรับการแช่อาจแช่ใส่ถังน้ำหรือใส่ห่อผ้ามัด และแช่ในถังก็ได้

การปลูก
ให้ทำการหว่านเมล็ด โดยให้แต่ละเมล็ดห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร จากนั้นให้ใช้คราด ทำการคราดตามแนวยาว และแนวขวางของแปลงประมาณ 2 รอบ พร้อมนำฟางข้าวโปรยกลบ ซึ่งควรใช้ฟางข้าวที่มีการบดหรือสับขนาดสั้นๆ และไม่หว่านโปรยให้หนาจนเกินไป พร้อมทำการรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา
การให้น้ำในระยะเริ่มแรกหลังการหว่านเมล็ดจะให้น้ำประมาณ 2 ครั้ง/วัน ในช่วงเช้าเย็นทุกวัน จนถึงระยะประมาณ 30 วัน ให้เว้นช่วงวันให้น้ำประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง โดยให้น้ำเช้าเย็นเช่นกัน สำหรับช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 สัปดาห์ ควรให้น้ำน้อยลงประมาณ 3-4 วัน/ครั้ง

การใส่ปุ๋ย ให้ใช้น้ำแช่มูลสัตว์ เช่น มูลโค กระบือ ไก่ หมู โดยทำการแช่น้ำมูลสัตว์ใส่ถังทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ และนำเอาส่วนที่เป็นน้ำรดในแปลงผักชีประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเป็นการร่วมกับการให้น้ำทั่วไป ทั้งนี้ให้เริ่มการให้ปุ๋ยน้ำประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากการงอก นอกจากนั้น ให้นำเศษมูลสัตว์ที่เป็นตะกอนหลังการแช่น้ำโปรยหว่านในแปลงเป็นระยะประมาณ 2 ครั้ง/เดือน

การกำจัดวัชพืช
แมลง ศัตรูพืชของผักชีมักไม่พบมากนัก แต่เพื่อความมั่นใจให้ใช้น้ำต้มใบสะเดาหรือใบพืชที่มีลักษณะขม เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด เป็นต้น รดในแปลงสัปดาห์ละครั้ง

การกำจัดวัชพืช
การกำจัดวัชพืชให้ทำการถอนวัชพืชในแปลงเป็นระยะ ประมาณ 3 ครั้ง ตลอดระยะการปลูกก็ถือว่าเพียงพอ

การเก็บเกี่ยว
ผักชีสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน ก่อนทำการเก็บเกี่ยวให้รดน้ำในแปลงให้ดินชุ่มเสียก่อนจะทำให้ถอนรากผักชีได้ ง่ายขึ้น

การปลูกในปริมาณมากมักให้พ่อค้าคนกลางมารับถึงในสวนได้เลย โดยรับซื้อเป็นกิโลกรัม แต่หากมีตลาดส่งจำหน่ายเองยิ่งถือเป็นการดี