กยท. เร่งเยียวยาเกษตรกรสวนยางน้ำท่วม 2565

Last Updated on 11 พฤศจิกายน 2022 by puechkaset

กยท. หรือ การยางแห่งประเทศไทย โดยนายฌกรณ์ ตรรกวีรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงผ่านสื่อว่า กยท. ได้กำหนดมาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศที่ได้รับน้ำท่วมเป็นกรณีเร่งด่วน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนพัฒนายางพารา

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยนั้น ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ชาวสวนยางที่ได้รับการชดเชยนั้นจะต้องเป็นแปลงสวนยางที่ได้รับน้ำท่วมเท่านั้น โดยได้รับความเสียหายตั้งแต่ 20 ต้น ขึ้นไปในแปลงเดียวกัน ซึ่งจะได้รับแปลงละ 3,000 บาท

กรณีแปลงสวนยางที่ปลูกแทนในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งหากพบว่ามีสภาพสวนเสียหายจะให้ระงับการปลูกทดแทน ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเงินคืนในส่วนที่เสียหาย และจะค่อยอนุมัติให้มีการปลูกทดแทนใหม่อีกครั้ง

กรณีไม่เสียสภาพสวนต้นยางหรือมีไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ครึ่ง ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถทำค้ำยันต้นได้ จะให้มีการปลูกซ่อมเท่านั้น โดยทาง กยท. จะชดเชยการปลูกซ่อมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในอัตราต้นละ 45 บาท ส่วนยางหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่เสียหายเป็นแบบต้นเอนล้ม ทาง กยท. จะชดเชยค่าค้ำยันในครั้งเดียว โดยใช้ในกรณีที่ยางมีอายุตั้งแต่ 2 ปี ครึ่งขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ในอัตราต้นละ 35 บาท และยางที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป จะชดเชยที่อัตราต้นละ 110 บาท

ขอบคุณภาพจาก มติชน