ผักเบี้ยทะเล ผักรสเค็ม และการใช้ประโยชน์

Last Updated on 5 ตุลาคม 2023 by puechkaset

ผักเบี้ยทะเล เป็นพืชที่พบได้ทั่วไปตามแนวชายทะเล ทุกส่วนมีรสเค็ม ใช้ทำอาหารหลายเมนู รวมถึงใช้เป็นพืชคลุมดิน พืชลดดินเค็ม หรือใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์

อนุกรมวิธาน
Kingdom (อาณาจักร) : Plantae
Division (ดิวิชัน) : Magnoliophyta
Class (ชั้น) : Magnoliopsida
Order (อันดับ) : Caryophyllales
Family (วงศ์) : Aizoaceae
Genus (สกุล) : Sesuvium
Species (ชนิด) : portulacastrum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesuvium portulacastrum L.
ชื่อท้องถิ่น : ผักเบี้ยทะเล

ที่มา : [1]

ถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจาย
ผักเบี้ยทะเล เป็นพืชล้มลุก ทนแล้ง พบได้ตามบริเวณชายหาดใกล้ทะเล แถบภาคตะวันออก และภาคใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น
ผักเบี้ยทะเล เป็นพืชอวบน้ำ ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก แผ่กระจายไปรอบด้าน กิ่งก้านมีทั้งทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน และชูตั้งขึ้น สูงไม่เกิน 20-50 เซนติเมตร การแตกยอดใหม่จะแตกแทงออกตามข้อปล้อง มีลำต้นหลักและกิ่งก้านที่มีทั้งสีเขียวปนแดง สีน้ำตาล หรือม่วง ส่วนระบบรากจะเป็นระบบรากฝอย มีรากงอกตามข้อลำต้นที่สัมผัสดิน

ใบ
ใบผักเบี้ยทะเลออกเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบตรงข้ามบริเวณข้อปล้อง มีก้านใบสั้น ใบมีรูปหอกหรือรูปขอบขนาน ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน ใบแก่มีสีเขียวอมเทา อวบน้ำ และเป็นมัน ขนาดใบยาว 3 – 4 เซนติเมตร กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ปลายใบโค้งมน ฐานใบเข้าหา ไม่มีเส้นกลางใบ

ดอก
ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกแทงออกที่ปลายยอด และตามซอกใบ ตัวดอกมีขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ สีชมพูอมม่วง ภายในตรงกลางดอกมีเกสรเพศผู้มีจำนวนมาก และตรงกลางสุดเป็นเกสรเพศเมีย 4 – 5 อัน รังไข่อยู่เหนือฐานรองดอก

ผล
ผลผักเบี้ยมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นแคปซูล แบ่งเป็น 4 พู ผลมีกลีบเลี้ยงห่อหุ้มรอบนอก คล้ายดอกยังตูม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีดำ เมื่อผลแก่ผลจะแตกออกตามร่อง ภายในผลมีเมล็ดสีดำหลายเมล็ด เมล็ดจะหลุดออกร่วงลงดิน เหลือเพียงกลีบเลี้ยงแห้งติดผล

ประโยชน์
1. ยอดอ่อนใช้ทำเมนูหลากหลาย อาทิ ยำผักเบี้ยทะเลหรือสลัด ผักเบี้ยทะเลอบชีส ผักเบี้ยทะเลน้ำมันหอย หรือ ผัดใส่หมู หมึก กุ้ง ไก่ เป็นต้น
2. ทุกส่วนใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ทั้ง เลี้ยงหมู ไก่ เป็นต้น
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินตามพื้นที่แนวชายทะเล หรือ ปลูกเป็นพืชลดความเค็มสำหรับพื้นที่การเกษตร

เอกสารอ้างอิง
[1] วรรณิสา พึ่งแสง. 2552. ความเป็นไปได้ในการใช้ผักเบี้ยทะเล (Sesuvium portulacastrum) บำบัดดินเค็ม.