ไฟเขียว นำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง ทางบก น้ำ และอากาศ

Last Updated on 11 พฤศจิกายน 2022 by puechkaset

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และประกาศปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชงใหม่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2565

โดยสาระสำคัญ และเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดกัญชา และกัญชง อาทิ
1. สามารถนำเข้าเมล็ดกัญชา กัญชงได้จากทุกประเทศ
2. ห้ามมีการปะปนของพืช แมลง รา แบคทีเรีย ไวรัสชนิดต่างๆ ตามรายชื่อที่ประกาศแนบท้าย
3. ผู้นำเข้าต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้า โดยออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
4. ต้องขนส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง สามารถนำส่งได้ทั้งการขนส่งทางอากาศ หรือทางน้ำ หรือทางบก
5. การนำเข้า
5.1 เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงที่นำเข้ามาในประเทศจะต้องไม่ใช่เมล็ดที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม
5.2 ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มีการปะปนทั้งที่เป็นแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชชนิดอื่น ส่วนของพืชชนิดอื่น และส่วนของสัตว์

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คลิก)