หน้าหลัก Uncategorized EM หัวเชื้อจุลินทรีย์

EM หัวเชื้อจุลินทรีย์

หมวดหมู่:

รายละเอียด

EM ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพหลายชนิด เป็นหัวเชื้อที่มีการขยายเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งชนิดที่ใช้ออกซิเจน (O2) ในการย่อยสลาย และชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน (O2) ในการย่อยสลาย

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับใช้เป็นหัวเชื้อ หรือ ขยายเชื้อ เพื่อการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ทั้งสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก รวมถึงใช้เพื่อลดกลิ่นเหม็น และช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารในห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

วิธีใช้
เขย่าทุกครั้งก่อนใช้
1. ใช้สำหรับเป็นเชื้อทำน้ำหมักชีวภาพ ใช้ 50 ซีซี (10 ฝาแกลลอน) เทผสมลงในถังหมัก
2. ใช้สำหรับเป็นเชื้อปุ๋ยหมัก ใช้ 50-100 ซีซี (10-20 ฝาแกลลอน) ผสมน้ำ 10 ลิตร เทราดกองปุ๋ย
3. ใช้สำหรับลดกลิ่นเหม็น และช่วยย่อยสลายอินทรีย์สาร ทั้งในห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ใช้ 20-40 ซีซี (4-8 ฝาแกลลอน) ผสมน้ำ 10 ลิตร หรือ เทลาดตามจุดที่ต้องการ
4. ใช้เพื่อการอื่น ๆ สำหรับเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย ใช้ 20-40 ซีซี (4-8 ฝาแกลลอน) หรือ มากกว่า ผสมน้ำ 10 ลิตร หรือ เทลาดตามจุดที่ต้องการ

*ขนาดบรรจุ 1 ลิตร*

ผลิตที่ : 153 ม.6 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
www. puechkaset.com
www.facebook.com/puechkasetem/
โทร. 094-4902121 Line ID : puechkaset