หน้าหลัก น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น พืชเกษตร แพ็คคู่ สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิ่มผลผลิตในนาข้าว (ฟรีค่าจัดส่ง) อ่านเพิ่มเติม
Sale!

แพ็คคู่ สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิ่มผลผลิตในนาข้าว (ฟรีค่าจัดส่ง) อ่านเพิ่มเติม

฿1,100.00 ฿990.00

รายละเอียด

รวมสูตรน้ำหมักชีวภาพเข้มข้น สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิ่มผลผลิตในนาข้าว ตั้งแต่ระยะแช่เมล็ดข้าวก่อนหว่านจนถึงระยะออกรวง เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น ที่ผลิตด้วยเทคนิคการหมักนานมากกว่า 1 เดือน จากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการแตกราก แตกหน่อ และช่วยส่งเสริมการเติบโตของลำต้น ใบ และเพิ่มผลผลิตของนาข้าว

สามารถเห็นผลได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ไม่ใช้ รวมถึงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ส่วนประกอบ และสารที่พบทั่วไป
– ธาตุอาหารหลัก และรอง
– ฮอร์โมนพืชหลายชนิด อาทิ ออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน
– กรดอินทรีย์หลายชนิด อาทิ กรดแลคติก กรดฮวมิก ฯลฯ

คุณสมบัติ
⇒ สูตรเร่งการแตกราก และแตกหน่อของเมล็ดขาว เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก
⇒ สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิต ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ เพิ่มการติดเมล็ด ความดกของเมล็ด ความสมบูรณ์ และเพิ่มน้ำหนักของรวงข้าว เมล็ดข้าว

เหมาะสำหรับ
⇒ แช่เมล็ดข้าวก่อนหว่าน (สูตรเร่งราก) ต้นข้าวในระยะกล้า-ออกรวง (สูตรเพิ่มผลผลิต)

วิธีใช้
⇒ เขย่าทุกครั้งก่อนใช้ (ยกสลับก้อนแกลลอนขึ้นลง 3-5 ครั้ง)
⇒ ทั้ง 2 สูตร อัตราส่วน 1:500-1000 หรือ เข้มข้นไม่เกิน 1 : 100
⇒ สูตรเร่งราก : ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราใช้ 20 CC ต่อน้ำ 10-20 ลิตร
⇒ สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิต : ฉีดพ่น จำนวน 20-40 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ นำไปราด/รดในแปลงนาที่มีน้ำขัง 20 cc ต่อจุด ห่างกัน 3-6 เมตร