หน้าหลัก น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น พืชเกษตร สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก ขนาด 1 ลิตร (อ่านเพิ่มเติม)
Sale!

สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก ขนาด 1 ลิตร (อ่านเพิ่มเติม)

฿608.00 ฿550.00

รายละเอียด

  • ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพเข้มข้นสำหรับยางพาราผลิตด้วยเทคนิคการหมักแบบเข้มข้นมากกว่า 1 เดือน จากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และฮอร์โมนพืช ช่วยส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้ปัญหาหน้ายางตาย และลำต้นยางแตก
  • ใช้ฉีดพ่นหรือรดก็สามารถเห็นผลได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับต้นยางที่ไม่ใช้ ไม่มีสารอันตราย มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร
  • ส่วนประกอบ และสารที่พบทั่วไป ⇒ ธาตุอาหารหลัก และรองแบบเข้มข้น, ฮอร์โมนพืชหลายชนิด อาทิ ออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน, กรดอินทรีย์หลายชนิด อาทิ กรดแลคติก กรดฮวมิก ฯลฯ
  • คุณสมบัติ ⇒ ช่วยส่งเสริมการเติบโตของต้นยางพารา ตั้งแต่ระยะหลังปลูกจนถึงกรีดยาง, ช่วยแก้ปัญหาหน้ายางตาย หน้ายางแห้ง น้ำยางไม่ไหล, แก้ปัญหาลำต้นยางแตก เปลือกยางแห้ง, ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่เสื่อมโทรม
  • เหมาะสำหรับ ⇒ ยางพาราตั้งแต่ระยะหลังปลูกจนถึงกรีดยาง
  • วิธีใช้ ⇒ เขย่าทุกครั้งก่อนใช้ (ยกสลับก้นแกลลอนขึ้นลง 3-5 ครั้ง) อัตราส่วน 1:500-1000 หรือ 20 CC ต่อน้ำ 10-20 ลิตร หรือ เข้มข้นไม่เกิน 1 : 250
  • ใช้ฉีดพ่นทรงพุ่ม หรือ รดน้ำโคนต้น สำหรับส่งเสริมการเติบโต และฟื้นฟูสภาพต้นที่เสื่อมโทรม
  • ใช้ฉีดพ่นลำต้น แก้ปัญหาลำต้นแตก แห้ง
  • ใช้ฉีดพ่น หรือ ทาหน้ายาง แก้ปัญหาหน้ายางตาย หน้ายางแห้ง น้ำยางไม่ไหล