หน้าหลัก น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น พืชเกษตร สูตรป้องกัน และรักษาโรคพืช ขนาด 1 ลิตร (ฟรีค่าจัดส่ง) อ่านเพิ่มเติม
Sale!

สูตรป้องกัน และรักษาโรคพืช ขนาด 1 ลิตร (ฟรีค่าจัดส่ง) อ่านเพิ่มเติม

฿665.00 ฿599.00

รายละเอียด

น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น + ซิงค์ซัลเฟต+ซัลเฟอร์
ตราพืชเกษตร
Bio Fermented for Anti Fungal (BFAF)
สูตรป้องกัน และรักษาโรคพืช


BFAF ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น ผลิตด้วยเทคนิคการหมักแบบเข้มข้นมากกว่า 1 เดือน เพิ่มด้วยซิงค์ซัลเฟต และซัลเฟอร์ (กำมะถัน) ที่มีคุณสมบัติป้องกัน และรักษาโรคพืช มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค

ใช้ฉีดพ่น หรือ รดเพียง 2-5 ครั้ง สามารถเห็นผลได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ไม่ใช้ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

ส่วนประกอบ และสารที่พบทั่วไป
⇒ Zinc sulfate ………………60 g/L
⇒ Sulfur Compound 80% WG ……..2 g/L
⇒ ธาตุอาหารหลัก และรอง
⇒ ฮอร์โมนพืชหลายชนิด อาทิ ออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน
⇒ กรดอินทรีย์หลายชนิด อาทิ กรดแลคติก กรดฮวมิก ฯลฯ

คุณสมบัติ
⇒ ป้องกัน และรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรียในพืชทุกชนิด ทั้งส่วนต้นพืช และในดิน อาทิ โรครากเน่า โคนเน่า โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคราสนิม โรคใบด่าง โรคแคงเกอร์จากแบคทีเรีย เป็นต้น
⇒ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่พืช
⇒ นอกจากคุณสมบัติของซิงค์ซัลเฟต ในการป้องกัน และรักษาโรคพืชแล้ว ยังมีคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพเข้มข้นที่ช่วยส่งเสริมการเติบโต และเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด และในทุกระยะ

ไม้ผล พืชไร่

พืชผัก

ไม้ดอก

ตัวอย่างการป้องกันผลผลิตเสียหาย

โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน โรคแคงเกอร์ในมะนาว โคนแตกยางไหล และโรคโคนเน่าในพืชตระกูลแตง โรคราสนิมในผัก

วิธีใช้
⇒ เขย่าทุกครั้งก่อนใช้ (ยกสลับก้อนแกลลอนขึ้นลง 3-5 ครั้ง) อัตราส่วนที่ใช้ 1 : 20 โดยการฉีดพ่น หรือ รดโคนต้น BFAF จำนวน 100 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น/รด 2-5 ครั้ง ระยะห่าง 3-5 วัน/ครั้ง

หมายเหตุ
– ควรฉีดฉีดพ่นป้องกัน ตั้งแต่ระยะแรกที่ไม่พบการระบาด
– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดพ่น ควรเติมสารจับใบเป็นส่วนผสมด้วย อาทิ น้ำยาล้างจาน ขนาด 1 ช้อน/ส่วนผสม 20 ลิตร
– การฉีดพ่น ควรฉีดพ่นในช่วงเช้า 07.00-10.00 น. หรือ ในช่วงวันที่สภาพแดดไม่ร้อน และก่อนฝนตกหรือขณะฝนตก (ฝนชะล้างหมด)
– หลีกเลี่ยงการฉีดพ่น หรือ การรดถูกใบในช่วงเที่ยง/บ่ายหรือช่วงที่มีสภาพอากาศร้อน (ส่วนผสมของน้ำระเหยเร็ว ความเข้มข้นของสารเพิ่ม มากจนทำให้เกิดอาการใบลวกหรือใบเป็นด่างได้)

ขอบคุณภาพจาก-thailandlamp.com/-https://www.nanagarden.com-http://www.parichfertilizer.com/-https://www.gurukaset.com/