แคลเซียม-โบรอน

มะนาว
น้ำหมักชีวภาพ แคลเซียม-โบรอน