โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน

โรคแคงเกอร์ในมะนาว
โรคราสนิมในผัก