โรคแคงเกอร์ในมะนาว

เมล็ดผักบุ้ง
โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน