โรคราสนิมในผัก

โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน
โคนแตกยางไหล และโรคโคนเน่าในแตง