โคนแตกยางไหล และโรคโคนเน่าในแตง

โรคราสนิมในผัก
หนอนซอนใบ