การแจ้งหมายเลขพัสดุ และการจัดส่ง

การแจ้งหมายเลขพัสดุ และการจัดส่ง

หลังตรวจสอบการชำระสินค้า พืชเกษตรจะดำเนินการจัดส่งสินค้า และแจ้งหมายเลขพัสดุบนหน้าเว็บ และช่องทางที่เคยติดต่อสั่งซื้อไว้ทันที

เพื่อความรวดเร็ว และความสะดวกในการรับสินค้า โดยการจัดส่งถึงหน้าบ้าน เราดำเนินการจัดส่งด้วยบริษัทขนส่งเอกชนเป็นหลัก ได้แก่
1. KERRY EXPRESS ทั้งแบบทั่วไป และเก็บเงินปลายทาง

2. NiM EXPRESS ทั้งแบบทั่วไป และเก็บเงินปลายทาง

เงื่อนไขการจัดส่ง

– การสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง พืชเกษตรจะดำเนินการจัดส่งทันที เมื่อตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อแล้วเสร็จ
– ต้นทางการจัดส่งแบ่งเป็น 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และ มหาสารคาม
– สั่งซื้อ และโอนเงินแล้วเสร็จในช่วงไม่เกิน 12.45 น. เริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่ 13.00 น. ของวันที่สั่งซื้อ
– สั่งซื้อ และโอนเงินแล้วเสร็จตั้งแต่ 12.45 น. เริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่ 13.00 น. ของวันถัดไป