ดอกเล็บครุฑทอดมัน

เล็บครุฑทอดมัน1
เล็บครุฑเกล็ดปลากะโห้