เร่งรากมันสำปะหลัง และเพิ่มจำนวนรากด้วยน้ำหมักชีวภาพ

เร่งรากมันสำปะหลัง และเพิ่มจำนวนรากด้วยน้ำหมักชีวภาพ เป็นวิธีที่ได้ผลจริง เนื่องจากมีฮอร์โมนจิบเบอเรลลินสำหรับการแตกรากสูง

การเร่งรากจะใช้ในขั้นตอนเตรียมท่อนพันธุ์ปลูก ด้วยการนำท่อนพันธุ์มาแช่น้ำ พร้อมกับใช้น้ำหมักชีวภาพ ใช้ประมาณ 20-40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร