แป้งเท้ายายม่อม

ดอกเท้ายายม่อม
ต้นเท้ายายม่อม-เขียว