เกี่ยวกับเรา

พืชเกษตร.คอม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช ทั้งที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ และประสบประการณ์ตรงของผู้แดแลเว็บไซต์เองที่ทำการเกษตรไปควบคู่กัน เพื่อที่จะนำเสนอ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น ตราพืชเกษตร

แบ่งออกเป็น 6 สูตร ได้แก่
1. สูตรเร่งราก หน่อ และยอดอ่อน
2. สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิตของหัว ลำต้น ใบ ดอก และผล
3. สูตรป้องกัน และไล่แมลง
4. สูตรป้องกัน และรักษาโรคพืช
5. สูตรแคลเซียม-โบรอน
6. สูตรธาตุอาหารรอง 4 ชนิด

สถานที่ผลิต : บ้านดงเค็ง เลขที่ 153 ม. 6 ต. บ่อใหญ่ อ. บรบือ จ.  มหาสารคาม

ธวัชชัย ศรีภักดี

ประสบการณ์การทำงาน : งานการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐ

รายละเอียดสินค้า : https://puechkaset.com/shop/
ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/puechkaset/

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
ข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นในด้านต่างๆ ท่านสามารถสอบถามได้ที่

ผ่าน Line

– ค้นหาเบอร์โทร : 0944902121
– ค้นหา Line ID : puechkaset

โทรศัพท์ และSMS

เบอร์โทร

  • 082-0061660
  • 094-4902121

อีเมลล์

อีเมลล์ : unchaleeklong@gmail.com