เกี่ยวกับเรา

พืชเกษตร.คอม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช ทั้งที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ และประสบประการณ์ตรงของผู้แดแลเว็บไซต์เองที่ทำการเกษตรไปควบคู่กัน เพื่อที่จะนำเสนอ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

น้ำหมักชีวภาพเข้มข้น ตราพืชเกษตร

สถานที่ผลิต : บ้านดงเค็ง เลขที่ 153 ม. 6 ต. บ่อใหญ่ อ. บรบือ จ.  มหาสารคาม

ธวัชชัย ศรีภักดี

ประสบการณ์การทำงาน : งานการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม และ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานรัฐ

การติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์
ข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นในด้านต่างๆ ท่านสามารถสอบถามได้ที่

ผ่าน Line

– ค้นหาเบอร์โทร : 0944902121
– ค้นหา Line ID : puechkaset

โทรศัพท์ และSMS

เบอร์โทร

  • 094-4902121

อีเมลล์

อีเมลล์ : unchaleeklong@gmail.com