หมายเลขพัสดุ

หมายเลขจัดส่ง 1-31 ตุลาคม 2562
– คุณเอกพันธ์ จ.แม่ฮ่องสอน KERDO050345688 สูตรสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์
– คุณจำรัส จ.เชียงราย KERDO051072028 สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก
– คุณพยอม จ.เชียงราย KERDO051216430 สำหรับมันสำปะหลังทุกระยะ
– คุณนรินทร์ จ.ปัตตานี KERDO051216443 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณสุชาดา จ.นครราชสีมา KERDO051216469 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณรัชชพล จ.น่าน KERDO051455552 สูตรป้องกัน และไล่แมลง เพิ่มสารสกัดชนิดพิเศษ (มีคุณสมบัติกำจัดแมลงได้)
– คุณซีลาวาตี จ.ยะลา KERDO051976361 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก

ตรวจเลขพัสดุเคอรี่ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

หมายเลขจัดส่ง 1-30 กันยายน 2562
– คุณวนิดา จ.หนองคาย picr000082500 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก, สูตรป้องกันและรักษาโรค และสูตรป้องกัน และไล่แมลง เพิ่มสารสกัดกำจัดแมลง
– คุณอาภา จ.อุบลราชธานี KERDO047937419 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณพงษ์ศักดิ์ ชลบุรี KERDO047937431 สูตรป้องกัน และไล่แมลง เพิ่มสารสกัดกำจัดแมลงสัตรูพืช
– คุณจตุภัทร จ.นนทบุรี KERDO047937437 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณพรนรินทร์ จ.นคราชสีมา KERDO048101371 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณสุภาพ จ.ขอนแก่น KERDO048398721 สูตรสำหรับมันสำปะหลังทุกระยะ
– คุณมาหะมะ จ.นราธิวาส KERDO048398735 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณชาติ จ.สมุทรปราการ KERDO048615806 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณบุญเรือง จ.กาฬสินธุ์ KERDO049211566 สูตรสำหรับมันสำปะหลังทุกระยะ
– คุณอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร KERDO049567401 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก

ตรวจเลขพัสดุเคอรี่ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

หมายเลขจัดส่ง 18-31 สิงหาคม 2562
– คุณฑิชคัมย์พร จ.ยโสธร picr000078514 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณปราณี กรุงเทพฯ picr000075627 แพ็คคู่ ชุดผักปลอดสารพิษ
– คุณฉัตรชัย จ.นครพนม KERDO045628607 สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิต
– คุณทองสี จ.ร้อยเอ็ด KERDO044932539 สูตรป้องกัน และไล่แมลง
– คุณฮาซัน จ.นราธิวาส KERDO044932540 สูตรเร่งราก และเพิ่มจำนวนรากท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

ตรวจเลขพัสดุเคอรี่ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

หมายเลขจัดส่ง 1-17 สิงหาคม 2562
– คุณสุทรีลักษณ์ จ.สมุย picr000072983 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณมาวิน นนทบุรี picr000074015 สูตรป้องกันและไล่แมลง
– คุณดำรงค์ จ.ลำปาง picr000074013 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณเจริญ จ.สระแก้ว KERDO043905606 สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิต
– คุณนิกร จ.เลย KERDO043984588 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณซูเฟียร จ. สงขลา KERDO042396452 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณมนัส จ.ตรัง KERDO042506408 สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก
– คุณชนะ จ.กาญจนบุรี KERDO043151115 สูตรเร่งราก หน่อ และยอดอ่อน
– คุณก้าน จ.สุโขทัย KERDO043288458 สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิต
– คุณณัฐพงษ์ จ.นครราชสีมา KERDO043288450 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณมนัส จ.ตรัง KERDO043508551 สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก
– คุณสัญญา จ.ยะลา KERDO043297797 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก

ตรวจเลขพัสดุเคอรี่ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

หมายเลขจัดส่ง 16-30 กรกฎาคม 2562
– คุณอับดุลรอแม จ.ยะลา KERDO041898344 สูตรเร่งราก หน่อ และยอดอ่อน
– คุณมนัส จ.ตรัง KERDO041522926 สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก
– นายอับดุลรอแม็ง จ.ปัตตานี สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณปิยะเกียรติ จ.ตาก KERDO041421525 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอ
– คุณถิรวัฒน์ จ.สงขลา KERDO040537969 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณบุญโชติ จ.น่าน KERDO040421468 สูตรสำหรับดูแลทุเรียนเล็กหลังปลูก

ตรวจเลขพัสดุเคอรี่ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

1-15 กรกฎาคม 2562
– คุณพรชัย จ.แม่ฮ่องสอน KERDO040230832 2 สูตร สำหรับดูแลทุเรียนเล็กหลังปลูก
– คุณชัยพร จ.สงขลา KERDO039270681 สูตรส่งเสริมการเติบโตของยางพารา แก้หน้ายางตาย และลำต้นยางแตก
– คุณพนมกร กรุงเทพฯ KERDO039270674 สูตรช่วยเร่งราก และการแตกใบผักไฮโดรโปนิกส์
– บริษัท สถาพร จ.อุทัยธานี KERDO039270663 สูตรเร่งราก หน่อ และยอดอ่อน
– คุณวราธิป จ.พัทลุง KERDO039270655 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณเจษฎาภรณ์ จ.สงขลา KERDO039270648 2 สูตร สำหรับดูแลทุเรียนเล็กหลังปลูก
– คุณอามีน จ.ยะลา KERDO038767472 สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผลิต
– คุณมาวิน กรุงเทพฯ picr000066412 สูตรป้องกันและรักษาโรค
– คุณวราพร กรุงเทพฯ picr000064825 สูตรเร่งเติบโตและเพิ่มผลผลิต

เช็คสถานะพัสดุ kerry ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

พฤษภาคม 2562
– ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฐพนธ์ ออยล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ KERDO034658420 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณสราวุธ จ.นราธิวาส sbrb000016578 สูตรเร่งเติบโต และสูตรเพิ่มแคลเซียม-โบรอน
– คุณรุ่งนภา 2 สูตร KERDO034376392 2 สำหรับมันสำปะหลังทุกระยะ
– คุณกันยา จ.นครศรีธรรมราช KERDO034036760 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณพลรวรรธ จ.โคราช KERDO032467349 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณรณกร​ จ.ชลบุรี KERDO032446046 สูตรช่วยเร่งราก และการแตกใบผักไฮโดรโปนิกส์
– คุณสนุน จ.โคราช KERDO032029380 2 สูตร สำหรับมันสำปะหลังทุกระยะ
– คุณไสว จ.พัทลุง KERDO031816355 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณสมศักดิ์ จ.นนทบุรี เลขพัสดุ picr000049598 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณบรรจง จ.สุพรรณบุรี เลขพัสดุ picr000049601 สูตรป้องกันและไล่แมลง + สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
– คุณรณกร จ.ชลบุรี เลขพัสดุ kerdo032446046 สูตรช่วยเร่งราก และการแตกใบผักไฮโดรโปนิกส์
– คุณพลรวรรธ​ จ.นครราชสีมา kerdo032467349 สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก

เช็คสถานะพัสดุ kerry ได้ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

เมษายน 2562
-คุณณิชนันทน์ จ.สงขลา KERDO031370944 ผ่าน kerry express สูตรสำหรับทุเรียนใหญ่เริ่มติดดอก-ทุเรียนให้ผลทุกรุ่น
-คุณณรงค์ศักดิ์ จ.โคราช KERDO031267749 ผ่าน kerry express สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
-คุณเก่ง กรุงเทพฯ KERDO030768655 ผ่าน kerry express สูตรช่วยเร่งราก และการแตกใบผักไฮโดรโปนิกส์
-คุณวิลาวัลย์ จ.นครศรีธรรมราช KERDO030545290 kerry express สูตรสำหรับทุเรียนใหญ่ก่อนออกดอก-ทุเรียนเก็บผลทุกรุ่น
-คุณมาเรียม จ.นนทบุรี KERDO030544347 ผ่าน kerry express สูตรสำหรับต้นพันธุ์ทุเรียน ทุเรียนเล็กหลังปลูก-ทุเรียนก่อนเริ่มติดดอก
-คุณอำนาจ จ.มหาสารคาม mmk000215642 ผ่าน kerry express สูตรป้องกัน และไล่แมลง
-คุณประไพพรรณ จ.ลพบุรี EA109317765TH ผ่าน Thai Post สูตรเร่งราก หน่อ สำหรับแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
-คุณมนตรี จ.อุดรธานี picr000039306 ผ่าน kerry express สูตรเร่งราก หน่อ สำหรับแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
-แม่อุไร จ.อุบลราชธานี EB112919500TH ผ่าน Thai Post สูตรเร่งราก หน่อ สำหรับแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

มีนาคม 2562
-จ.ส.อ. สุพรรณ จ.พิษณุโลก sbrb000012216 ผ่าน kerry express สูตรเพิ่มแคลเซียม-โบรอน
-คุณน้ำฝน จ.พังงา EA125655687TH ผ่าน Thai Post สูตรสำหรับทุเรียนหลังปลูก-3ปี
-ร.ต.ท.วีระชัย กรุงเทพฯ EA125582225TH ผ่าน Thai Post สูตรสำหรับทุเรียนหลังปลูก-3ปี
-คุณสุปัญญา กรุงเทพ picr000033103 ผ่าน kerry express สูตรสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์
-พระอาจารย์โต้ง (เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสุธาราม) จ.สกลนคร picr000033102 ผ่าน kerry express สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผิต
-คุณสุทัศน์ จ.ชลบุรี picr000032126 ผ่าน kerry express สูตรเร่งการเติบโต และเพิ่มผลผิต
-คุณศศิธร จ.เชียงราย EA126558355TH ผ่าน Thai Post สูตรเพิ่มแคลเซียม-โบรอน
-คุณอนิรุทธ์ จ.อุดรธานี picr000029914 ผ่าน kerry express สูตรเร่งราก หน่อ สำหรับแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
-คุณญัติกร จ.นครศรีธรรมราช 66010000145041 (Best Express)
-คุณศุภลักษณ์ กรุงเทพฯ smah000095522 (Kerry Express)
-คุณpaiboon กรุงเทพฯ (Thai Post ผ่าน Lazada)
-คุณวิชชกร จ.ชลบุรี SBRB000008266 (kerry express)
-คุณโบว์ จ.โคราช SBRB000007854 (kerry express)
-คุณวันสกุล จ.นนทบุรี EA128840405TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
-คุณนนธวัฒน์ จ.พัทลุง PICR000024143 (Kerry Express)
-รตน รักพงศ์พิพัฒน์ จ.สุราษฎร์ธานี EA131265204TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
-คุณไชยวัฒน์ จ.นราธิวาส EA132353228TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
-คุณชัยพิดิช จ.ชัยภูมิ EA109812361TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
-คุณพงศ์พันธุ์ จ.ลพบุรี EB115984238TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
-คุณเลอศักดิ์ จ.ชลบุรี SBRB000003752 (Kerry Express)