หมายเลขพัสดุ

ตั้งแต่ 15 มกราคม 2562
คุณเลอศักดิ์ จ.ชลบุรี SBRB000003752 (Kerry Express)
คุณพงศ์พันธุ์ จ.ลพบุรี EB115984238TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณชัยพิดิช จ.ชัยภูมิ EA109812361TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณไชยวัฒน์ จ.นราธิวาส EA132353228TH (Thai Post ผ่าน Lazada)