หมายเลขพัสดุ

มีนาคม 2562
คุณน้ำฝน จ.พังงา EA125655687TH ผ่าน Thai Post
ร.ต.ท.วีระชัย กรุงเทพฯ EA125582225TH ผ่าน Thai Post
คุณสุปัญญา กรุงเทพ picr000033103 ผ่าน kerry express
พระอาจารย์โต้ง (เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสุธาราม) จ.สกลนคร picr000033102 ผ่าน kerry express
คุณสุทัศน์ จ.ชลบุรี picr000032126 ผ่าน kerry express
คุณศศิธร จ.เชียงราย EA126558355TH ผ่าน Thai Post
คุณอนิรุทธ์ จ.อุดรธานี picr000029914 ผ่าน kerry express

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
คุณญัติกร จ.นครศรีธรรมราช 66010000145041 (Best Express)
คุณศุภลักษณ์ กรุงเทพฯ smah000095522 (Kerry Express)
คุณpaiboon กรุงเทพฯ (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณวิชชกร จ.ชลบุรี SBRB000008266 (kerry express)
คุณโบว์ จ.โคราช SBRB000007854 (kerry express)
คุณวันสกุล จ.นนทบุรี EA128840405TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณนนธวัฒน์ จ.พัทลุง PICR000024143 (Kerry Express)
รตน รักพงศ์พิพัฒน์ จ.สุราษฎร์ธานี EA131265204TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณไชยวัฒน์ จ.นราธิวาส EA132353228TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณชัยพิดิช จ.ชัยภูมิ EA109812361TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณพงศ์พันธุ์ จ.ลพบุรี EB115984238TH (Thai Post ผ่าน Lazada)
คุณเลอศักดิ์ จ.ชลบุรี SBRB000003752 (Kerry Express)