หนอนซอนใบ

โคนแตกยางไหล และโรคโคนเน่าในแตง
เพลี้ยไฟ