จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรเร่งรากกับผักบุ้ง

พืชเกษตร ได้ทดสอบน้ำหมักชีวภาพเข้มข้น สูตรเร่งรากกับต้นผักบุ้ง โดยการตัดรากผักบุ้งออก แบ่งเป็น 2 ชุด
ซ้ายมือ : ชุดเติมน้ำหมักชีวภาพเข้มข้น 1:500 หรือ 2 cc/น้ำ 1 ลิตร
ขวามือ : น้ำเปล่า

ผลการทดสอบ พบว่า ในระยะ 1-2 วัน แรก ไม่พบการเปลี่ยนแปลงมากนักทั้ง 2 ชุด พอมาในวันที่ 3 เริ่มเห็นมีรากใหม่แทงออกมา วันที่ 4-5 มีรากแขนงใหม่แทงออกมาจำนวนมาก และรากยาวขึ้น โดยเฉพาะชุดที่ผสมน้ำหมักฃีวภาพ ที่เริ่มแสดงให้เห็นความแตกต่าง ส่วนวันที่ 7 รากแขนงมีเพิ่มมากขึ้นในทั้ง 2 ชุด แต่ชุดใส่น้ำหมักชีวภาพ พบว่า มีรากแขนงจำนวนมากกว่า และยาวกว่า อย่างชัดเจน

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here