มดตายแน่นิ่ง ด้วยสารสกัดชีวภาพฆ่าหรือกำจัดมดได้ 100% ทดสอบจริง ใช้จริง

สารชีวภาพที่สามารถกำจัดหรือฆ่ามดได้ 100% ทดสอบจริง ใช้จริง

สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดมดได้จริง 100% การทดสอบ พืชเกษตรได้นำมดคันไฟมาทดสอบ ลำตัวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ มดที่มีลำตัวขนาดใหญ่ และลำตัวขนาดเล็ก ตามชั้นของมด ผลการทดสอบ พบว่า มดขนาดเล็กไม่สามารถทนต่อสารสกัดจากเมล็ดมันแกวได้ และใช้เวลาในการฆ่าไม่กี่นาที ส่วนมดขนาดใหญ่ไม่สามารถทนต่อสารสกัดได้เช่นกัน แต่ใช้เวลานานกว่าจะตาย ลักษณะอาการปลวกหลังสัมผัสสาร พบว่า มดขนาดเล็กมีการเคลื่อนที่น้อยหรือไม่เคลื่อนที่ และตายในไม่กี่นาที ส่วนมดขนาดใหญ่จะมีการเคลื่อนที่หลังฉีดพ่นสาร จากนั้น การเคลื่อนที่จะช้าลง ขามีอาการกระตุก แล้วค่อยตายในที่สุด