กำจัดหรือฆ่าปลวกด้วยสารสกัดชีวภาพได้อย่างไร มาดูกัน

สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดปลวกได้ผลจริง 100% ทดสอบจริง ใช้จริง

สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดปลวกได้จริง 100% การทดสอบ พืชเกษตรได้นำกองปลวก และตัวปลวกบางส่วนมาทดสอบ ตัวเต็มวัยหัวมีสีส้มอ่อน ส่วนท้องมีสีเหลือง อวบอ้วน ตัวอ่อนมีลักษณะขาวขุ่น ผลการทดสอบ พบว่า ปลวกไม่สามารถทนต่อสารสกัดจากเมล็ดมันแกวได้ และใช้เวลาในการฆ่าไม่กี่นาที ลักษณะอาการปลวกหลังสัมผัสสาร พบว่า ปลวกไม่มีการเคลื่อนไหวหลังฉีดพ่นสาร ส่วนท้องมีการบวมขยาย และตายอย่างรวดเร็ว