สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดแมลงเต่าทองได้ผลจริง 100%

สารชีวภาพที่สามารถฆ่าหรือกำจัดแมลงเต่าทองได้ผลจริง 100%

การทดสอบครั้งนี้ ทดสอบกับแมลงเต่าทองชนิดปีกสีส้ม จำนวน 2 ตัว เป็นแมลงที่ชอบกัดกินใบพืชตระกูลแตงทุกชนิด พบได้ทั้งในช่วงเช้าจนถึงเย็น

การทดสอบ พบว่า แมลงเต่าทองทั้ง 2 ตัว มีความสามารถทนต่อสารสกัดชีวภาพได้ในระยะเวลาที่ต่างกัน อาจเนื่องมาจาก อายุของตัวเต่าทองเอง โดยตัวแรกตายในไม่กี่นาทีที่สัมผัส ส่วนอีกตัวต้องใช้เวลานานมากกว่า จึงจะเริ่มตาย