แมลงวันก็ไม่เหลือ สารสกัดชีวภาพที่สามารถฆ่าหรือกำจัดแมลงวันได้จริง

สารชีวภาพที่สามารถกำจัดหรือฆ่าแมลงวันได้จริง 100% ทดสอบจริง ใช้จริง

พืชเกษตรได้ทดสอบสารสกัดจากเมล็ดมันแกว ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพสูตรป้องกัน และไล่แมลงให้มีประสิทธิภาพในการฆ่า/กำจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชได้

ครั้งนี้ เป็นการทดสอบกับแมลงวัน (ใช้เวลาในการจับนานมากครับ)

ผลการทดสอบพบว่า แมลงวันไม่สามารถทนต่อสารสกัดเมล็ดมันแกวได้ บางตัวใช้เวลาหลังจากสัมผัสสารไม่กี่นาทีก็ตาย แต่บางตัวที่สัมผัสน้อยจะใช้เวลานานเพิ่มขึ้น จนถึงประมาณ 6 นาที จึงตาย ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากเมล็ดมันแกวสามารถกำจัดหรือฆ่าแมลงวันได้จริง