เพลี้ยอ่อนตายไม่กี่นาที เมื่อใช้สารสกัดชีวภาพของพืชเกษตร

สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดเพลี้ยอ่อนได้จริง 100% ทดสอบกับเพลี้ยอ่อนที่ขึ้นบนใบดอกรัก

สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดเพลี้ยอ่อนได้จริง 100% การทดสอบ พืชเกษตรได้นำเพลี้ยอ่อนที่ขึ้นบนใบดอกรักมาทดสอบ ตัวเพลี้ยอ่อนมีขนาดเล็ก ลำตัวสีเหลือง ผลการทดสอบ พบว่า เพลี้ยอ่อนไม่สามารถทนต่อสารสกัดจากเมล็ดมันแกวได้ และใช้เวลาในการฆ่าไม่กี่นาที ลักษณะอาการเพลี้ยอ่อนหลังสัมผัสสาร พบว่า ปลวกไม่มีการเคลื่อนไหวหลังฉีดพ่นสาร ลำตัวปกติ ไม่มีการบวมขยาย ขาชี้ชัน ไม่มีการเคลื่อนไหว และตายอย่างรวดเร็ว