หนอนใบยาสูบที่ทนทานยังตายแน่นิ่ง เมื่อพ่นสารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดหนอนของพืชเกษตร

สารชีวภาพฆ่าหรือกำจัดหนอนใบยาสูบได้จริง 100% ทดสอบจริง ใช้จริง

การทดสอบ พืชเกษตรได้จับหนอนที่ขึ้นบนใบยาสูบมาทดสอบ เป็นหนอนขนาดเล็ก ลำตัวอวบน้ำ สีเขียวอ่อน พบการทดสอบ พบว่า หนอนใบยาสูบไม่สามารถทนต่อสารสกัดจากเมล็ดมันแกวได้ โดยใช้เวลากว่า 20 นาที จึงทำให้หนอนตาย ลักษณะอาการของหนอนหลังสัมผัสสาร พบว่า หนอนมีการเคลื่อนตัวเร็วกว่าระยะที่ยังไม่สัมผัส คาดว่าเพื่อหลีกหนีการสัมผัสสาร มีการถ่ายมูลออกมา 2 ครั้ง แต่หลังจากนั้น การเคลื่อนที่จะช้าลง และหยุดเคลื่อนไหวในที่สุด