หนอนถึงกับตัวบิดงอ เมื่อฉีดพ่นสารชีวภาพจากพืชเกษตร สามารถฆ่าหรือกำจัดหนอนได้จริง

1465
แชร์ต่อให้เพื่อนได้อ่าน

สารชีวภาพที่สามารถกำจัดหรือฆ่าหนอนได้จริง 100% ทดสอบจริง ใช้จริง

พืชเกษตรได้ทดสอบสารสกัดจากเมล็ดมันแกว ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพสูตรป้องกัน และไล่แมลงให้มีประสิทธิภาพในการฆ่า/กำจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชได้

ครั้งนี้ เป็นการทดสอบกับหนอนผี้เสื้อที่พบบนใบขี้เหล็ก ลำตัวมีขนาดปานกลาง

ผลการทดสอบพบว่า หนอนผีเสื้อดังกล่าวไม่สามารถทนต่อสารสกัดเมล็ดมันแกวได้ และใช้เวลาหลังจากสัมผัสสารไปประมาณ 7 นาที จึงตาย ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากเมล็ดมันแกวสามารถกำจัดหรือฆ่าหนอนชนิดดังกล่าวได้จริง


แชร์ต่อให้เพื่อนได้อ่าน