เหง้าเสน่ห์จันทร์แดง

หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเสน่ห์จันทร์แดง
ใบเสน่ห์จันทร์แดง