หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเสน่ห์จันทร์แดง

ว่านเสน่ห์จันแดง
เหง้าเสน่ห์จันทร์แดง