ว่านเสน่ห์จันแดง

หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเสน่ห์จันทร์แดง