ใบว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ต้นว่านเสน่ห์จันทร์ขาว
ดอกว่านเสน่ห์จันทร์ขาว