ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวในพระเครื่อง

หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ดอกว่านเสน่ห์จันทร์ขาว
ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว