ดอกว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ใบว่านเสน่ห์จันทร์ขาว
ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวในพระเครื่อง