ผลว่านเศรษฐีเรือนนอก

ต้นอ่อนเศรษฐีเรือนนอก
ปลูกว่านเศรษฐีเรือนนอก