ดอกว่านเศรษฐีเรือนนอก

ว่านเศรษฐีเรือนนอกในกระถาง
ต้นอ่อนเศรษฐีเรือนนอก