เชื้อลูกแป้ง

ลูกแป้ง
VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100