ยางอินเดียใบเขียว

ต้นยางอินเดีย
ยางอินเดียใบด่าง1