มะม่วงหิมพานต์1

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ต้นมะม่วงหิมพานต์