พันธุ์เนื้อขาว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
พันธุ์เนื้อแดง