ดอกป่านศรนารายณ์

ป่านศรนารายณ์
เส้นใยป่านศรนารายณ์1