ปลูกแก้วมังกร

แก้วมังกรเนื้อแดง
OLYMPUS DIGITAL CAMERA