ดอกถั่วพูฝักสีม่วง

ดอกถั่วพูฝักสีเขียว
เมล็ดถั่วพู