แปลงข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA