ต้นข้าวโพดฝักอ่อน

SONY DSC
ระยะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน